Aiwoodsin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, joiden palveluita tarjoamme yrityksille, kunnille ja kehitysyhtiöille.

Keskittymisalueemme ovat kehitysprojektit, konseptit ja kiertotalous.

 

Kehitysprojekteissa innovoimme ja toteutamme ratkaisuja kokonaisvaltaisesti ideoista, suunnittelusta, projektinjohdosta, rahoituksesta aina toteutukseen ja raportointiin saakka. Jokainen projekti suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja halutussa palvelukokonaisuudessa. Kehityshankkeita toteutamme dataan, digitaalisuuteen, energiaan, ympäristöön ja kiertotalouteen liittyen ja eri osa-alueita yhdistäen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tutkimme eri rahoituskanavia ja autamme valitsemaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan rahoituksen (mm. Sitra, Business Finland, ELY-Keskus, EU Green Deal).

Konsepteissa kehitämme älykkäitä alueita ja rakennuksia. Rakennetun ympäristön konsepteissa yhdistämme automaatiotekniikkaa, verkkoyhteyksiä, sensoreita ja dataa pilviratkaisuihin ja suunnittelemme digitaalisia, vihreitä alueita kuten teollisuusalueita.

Kiertotalouden liiketoiminta-alueella olemme suunnitelleet omia, ylijäämämateriaalista valmistettavia modulaarisia tuotteita. CLT-elementtien ikkuna-aukoista olemme suunnitelleet näyttävän sähkö-autojen latausaseman ja puistoihin ja asfaltin päälle sijoitettavia istutusaltaita. Autamme myös asiakkaitamme löytämään kiertotalouteen liittyviä materiaaleja raaka-aineeksi tai löytämään tuotannosta syntyvälle sivuvirralle tai hukalle hyötykäyttöä.