Alihankintamessut torstaina 29.9.2022

13.09.2022, muokattu 13.10.2022

Kestävää, yhteisöllistä, omavaraista teollisuutta

To 29.09.2022 13:15-14.45

Alihankintamessujen HEAT Stage, Pääaula

Klo 13.15 Alkusanat ja esittely

Klo 13.20 Hyvinvointia teollisuusalueesta, Mika Huuhtanen Hattulan kunta

Klo 13.30 Luontoälykäs teollisuusalue, Kimmo Rönkä Rönkä Consulting Oy

Klo 13.45 Omavaraisen teollisuusalueen rakennuspalikat, Jari Saukko Aiwoods Oy

Klo 13.55 Kestävä teollisuus vihreän kasvun ajurina, Janne Peljo Elinkeinoelämän keskusliitto

Klo 14.10 Paneelikeskustelu

  

Menossa olevat kriisit uhkaavat nykyistä elämäntapaamme ja myös sitä, miten teollisuutemme toimii. Muuttuva ilmasto ja sen ennustetut ääri-ilmiöt edellyttävät nykyistä muutoskestävämpiä teollisuusalueita ja aivan uudenlaista luontoälykkyyttä ja myös uusia vihreän siirtymän teknologisia innovaatioita.

Kestävää, yhteisöllistä ja omavaraista teollisuutta -sessio keskittyy Hattulan kunnan uuden teollisuusalueen suunnitteluun. Millaista on tulevaisuuden puhdas ja omavarainen teollisuus, joka toimii sopusuhtaisesti suomalaisessa maaseutumaisessa ympäristössä? Millainen on tulevaisuuden Hattulan kunta, joka toimii sillanrakentajana eri alan teollisuusyritysten välillä? Millaisia siltoja Hattulan kunta rakentaa yritysten työntekijöiden, heidän perheiden hyvinvointiin ja lasten koulunkäyntiin? Miten tulevaisuuden Hattula toimii sillanrakentajana hämäläisen metsäluonnon ja rakentamisen välillä?

Suomi pärjää siiloutuneiden patojen sijasta uudenlaisten siltojen avulla, toimijoiden aktiivisilla verkostoilla, kekseliäällä luonnon ja teollisuuden yhteensovittamisella ja luovalla monialaisella yhteistyöllä. Session esityksissä ja paneelissa keskustellaan siitä, millainen on tulevaisuuden kestävä, yhteisöllinen ja omavarainen teollisuus.

 

 

Rakennuttajapäällikkö, Mika Huuhtanen, Hattulan kunta

Huuhtanen toimii Hattulan kunnassa rakennuttajapäällikkönä ja kiinteistöistä vastaavana yhtenä henkilönä sekä vt. rakennusvalvonnan toimialuepäällikkönä. Lisäksi viimeisen 1,5 vuoden aikana tehtäviin on kuulunut kiinteistöjen energiaan sekä sisäilmaan liittyviä asioita ja hankkeita. Hän on mukana kunnan energia- ja ilmastotyössä kuntaa myös ns. laajemmilla foorumeilla sekä omalta osaltaan kehittää ja verkottaa poikkitieteellisesti kunnan kehityshankkeita ja -projekteja.

 

Future Living Specialist & toimitusjohtaja, Kimmo Rönkä, Rönkä Consulting Oy

Kimmo Rönkä työskentelee tulevaisuuden asumisen asiantuntijana omassa konsulttiyrityksessään, Rönkä Consulting Oy:ssä. Kimmo on utelias moniajattelija, uuteen ajatteluun kannustava kehityssaarnaaja ja innovatisti, jonka intohimona on yhteiskehitellä ja muotoilla uusia ihmiskeskeisiä elämisen konsepteja ja viedä niitä toteutukseen. Monen tutkija- ja konsulttivuoden lisäksi Kimmo on työskennellyt Taideteollisen korkeakouluun kuuluneen Future Home Instituutin johtajana, Setlementtiasuntojen toimitusjohtajana sekä konsulttina ja konseptikehittäjänä Movense Oy:ssä. 

Toimitusjohtaja, Jari Saukko, Aiwoods Oy

Saukko on väitöskirjatutkija, yrittäjä sekä kunta-alalla digitalisaation, energian ja hiilensidonnan kestävän kehityksen asiantuntija. Aiwoodsilla Saukko kehittää kestävän kehityksen ratkaisuja ja käytännönläheisiä keksintöjä tasavertaisissa verkostoissa.

 Johtava asiantuntija, Janne Peljo, Elinkeinoelämän keskusliitto

Peljo toimii EK:ssa Johtavana asiantuntijana ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat aikamme vakavimpia haasteita. Niiden ratkaiseminen vaatii ennennäkemättömiä investointeja puhtaisiin ratkaisuihin, mikä avaa suomalaisille yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia.